Pricycolit Cajacreuper

Překladová cvičení z francouzštinyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Zuzana Honová, Iva DedkováStudijní text je určen především studentům prezenčního a kombinovaného studia oboru Francouzština ve sféře podnikání, a to zejména pro využití v předmětu Překladová cvičení. Kapitoly 1 – 3 (tj. Překlad, Hlavní rozdíly mezi češtinou a francouzštinou a Překladatelské postupy) uvádějí studenty do problematiky překladu a seznamují je s hlavními rozdíly mezi francouzštinou a češtinou a nejdůležitějšími překladatelskými postupy využívanými při práci překladatele. Kapitoly 4 – 12 (tj. Ekonomika, Bankovnictví, Finance, Evropská unie, Právo, Cestovní ruch, Žurnalistický text, Technika a Literární text) jsou zaměřeny na procvičování překladatelských dovedností a zvyšování překladatelských kompetencí studentů, a to prostřednictvím práce s autentickými texty z různých, především odborných oblastí. Každá kapitola je rozdělena do několika podkapitol a obsahuje texty, otázky, úkoly a cvičení, na kterých si studenti mohou rozvíjet své překladatelské schopnosti. Každou kapitolu uzavírá závěrečné shrnutí a bibliografické údaje. Cílem studijního textu je poskytnout studentům vhodný materiál pro obohacení výuky v předmětech zaměřených na překlad. Po prostudování studijního textu se budou studenti lépe orientovat v problematice překladu, zvýší si překladatelské kompetence, budou schopni přeložit a shrnout středně obtížný text z příslušných oblastí, osvojí si základní odbornou terminologii daných oborů a budou schopni využívat jednotlivých překladatelských postupů a objasnit jejich použití....celý text


Cviení na ásti tla a popis osob. Pravidelným poslechem ekurzu francouztiny si zlepíte porozumní slyenému slovu obohatíte svou slovní zásobu a zdokonalíte výslovnost. Viac o knihe. Kadá tída absolvuje za rok a 3 exkurze 3 denní projektové dny 23 denní tídní výlet. Edice Studijní .


Cvičení Se Zuzanou

Jak vznikla Online cviebnice nminy. Odkazy na odborné recenze. Lincc knihovna. Může být ebook Kindle převeden na PDF. K tomu vám pomou práv online cviení z francouztiny. Jaké jsou dva obecné typy literatury. Jak se stát nápravným důstojníkem v Jižní Africe. Publikováno ervenec 6 . Kniha Pekladová cviení z francouztiny iba za 000 v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KADÉHO s.r.o.

Top 10 vysokých škol na jihu.


E-knihy vydajte si knihu Překladová cvičení z francouzštiny PDF. PDF knihy zdarma ke stažení Zuzana Honová, Iva Dedková.