Pricycolit Cajacreuper

Jazyky světaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jozef GenzorKniha uznávaného jazykovědce PhDr. Jozefa Genzora nabízí přehled téměř 2 000 jazyků všech kontinentů a je určena nejen zájemcům o lingvistickou antropologii, ale i pro všechny obdivovatele rozmanitosti našeho světa. - Vývoj tvarosloví a slovní zásoby od prajazyka až po současnost - Zajímavé informace v rámečcích - 200 poutavých fotografií - Mapy, schémata jazyků a ukázky písem - Podrobný rejstřík a seznam použitých jazykovědných termínů - Snadná orientace v textu díky barevnému rozlišení důležitých informací „Nejjistějším způsobem, jak proniknout do národní mentality a jak co nejpřesněji pochopit kulturu jiného národa, je seznámit se s jeho jazykem,“ stojí v úvodu této publikace, která přináší přehled dosud známých jazyků světa. Nyní máte možnost se setkat s touto knihou v novém, doplněném a upraveném vydání a v češtině. Autor PhDr. Jozef Genzor je významným jazykovědcem, koreanistou a filipinistou, překladatelem z angličtiny a korejštiny. Je spoluautorem několika vědeckých publikací a autorem mnoha vědeckých a populárně naučných článků a recenzí. Zabývá se zejména jazykovou interferencí a typologií tagalštiny, sociolingvistikou i výzkumem postavení korejštiny v rodině jazyků světa. Kniha nabízí přehled téměř 2 000 jazyků všech kontinentů. Stanovit přesný počet všech jazyků světa není možné z prostého důvodu – ne vždy lze rozlišit, co je jazyk a co je nářečí. Jazyky se od sebe liší i kvantitativně. Některými mluví pouze několik jed­notlivců, jiné jsou zase prostředky komunikace několika stotisícových nebo miliono­vých společenství. Jazyky mají také nestejný a ne vždy dostatečný stupeň lingvistického zpracování. Podobnou roli jako prostor hraje i čas. Přehled začíná od jazyků nám nejbližších, tedy od indoevropské rodiny. Potom následují jiné jazyky eurasijského areálu – baskický jazyk, kavkazské jazyky, vymřelé neklasifikované jazyky Středomoří a Blízkého východu, bu­rišský jazyk, drávidské jazyky, uralské a altajské jazyky, korejský jazyk, japon­ský jazyk a paleoasijské jazyky. Dále následují indiánské jazyky, které přišly do Ameriky z Asie. Další velké areály tvoří sinotibetské jazyky, tajské jazyky, hmongsko-mienské jazyky, austroasijské, andamanské a austronéské jazyky. K nim se od jihu přimykají papuánské a australské ja­zyky včetně tasmánských. Jiný velký areál tvoří afroasijská rodina na Blízkém východě a v severní Africe. V oblastech jižně od Sahary se tohoto areálu dotýkají africké jazyky, doposud nedostatečně prozkoumané. Zvláštní seskupení tvoří pidžiny a kreolské jazyky, rozptýlené po celém světě, jakož i plánové jazyky typu esperanta. Při zpracovávání jednotlivých kapitol se autor přidržoval určitého sché­matu zahrnujícího údaje o zeměpisném rozšíření, dále etnicko-kulturní charakteristiku, všeobecně strukturní charakteristiku, vnitřní členění, pří­buzenské vztahy k jiným seskupením, přehled dosavadního výzkumu a v některých případech také výpůjčky, které pronikly z těchto jazyků do češtiny. Na díle se podílela kromě hlavního autora řada dalších odborníků....celý text


Katalog Studium jazyk na Internetu zdarma. Nás tedy zajímalo zda lze nalézt jeden systém kterým by bylo moné popsat vechny jazyky svta tak . Mnohonárodnostní mladé nezávislé státy v subsaharské Africe si za úední jazyk zvolily vtinou jazyk bývalých kolonizátor. D3 College Soccer Rankings. Jazyky se od sebe lií i kvantitativn.


Jazyky

Kniha Jazyky sveta Jozef Genzor. Jan Filipský CSc. Znalost práce s poítai i interpersonální dovednosti jsou také dleité znalost jazyka vak znamená jet o krok v . Nkteí si myslí e rzné jazyky jsou metlou lidstva od stavby Babylónské ve v dávné historii. 0.0 0 prida recenziu Vydavatestvo Lingea CZ Rok vydania 2015 Jazyk CZ eský jazyk Poet strán 672. Jazyky mají také nestejný a ne vdy dostatený stupe lingvistického zpracování. prosince 2020 937 Jak udret seniory aktivní a zajistit jim komunikaci s jinými lidmi v dob omezeného pohybu kvli epidemii koronaviru eili letos dobrovolníci z plzeského mezigeneraního centra TOTEM. Jazyky svta 4.26 Celkový poet hlas 43. Pro svou odbornost pehlednost i tivost se kniha stala díve doporuenou studijní literaturou pro studium jazyk na vysokých. George Strait čistý worth. Flash Player 2020 Malware. Jaký kurz bych měl stát tajným agentem. Historie a souasnost. Vekeré informace o produktu. Nakupujte knihy online vo vaom obúbenom kníhkupectve Martinus . Stránka Mistrovství svta v achu je dostupná v 46 dalích jazycích. Kognitivní věda Minor Cornell. oddlení Jiní Asie. Rebecca kniha koupit online. Bohatství jazyk svta v systematickém pehledu Jozef Genzor Jazyky svta.

DD4L Neva tanec.


Knihy a studie ke stažení Jazyky světa PDF. Dětské knihy online Jozef Genzor.