Pricycolit Cajacreuper

Velká Fermatova větaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Simon SinghPodtitul: Dramatická historie řešení největšího matematického problému Kniha líčí téměř 350 let úsilí matematiků celého světa o nalezení důkazu Velké Fermatovy věty, kterou vyslovil francouzský matematik 17. stol. Pierre de Fermat. Na okraji překladu Diofantovy Aritmetiky si poznamenal, že rovnice x n + y n = z n nemá řešení v množině přirozených čísel (N) pro n větší než 2 a že zná důkaz tohoto tvrzení, ale nevešel by se mu na okraj knihy. Kniha je strhujícím vyprávěním o příběhu této věty, který se prolíná celými dějinami matematiky a dotýká se všech oblastí teorie čísel. Sama věta není důležitá pro matematiku ani její aplikace. Ale matematikové jsou podobni horolezcům, kteří zdolávají horské velikány, prostě protože jsou. Fermatovu větu „zdolal“ až britský matematik Andrew Wiles v roce 1994....celý text


Penn State College of Liberal Arts Majors. Cubum autem in duos cubos aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos et generaliter nullam in infinitum ultra. Velká Fermatova vta vypráví strhující píbh tohoto tvrzení který se prolíná celými djinami moderní matematiky a dotýká se vech oblastí teorie ísel. Ročně školné. Velká Fermatova vta autor Simon Singh rok vydání 2002. Eulerova vta je zobecnním malé Fermatovy vty a íká e.


Velká Fermatova Věta

Pesto se pro toto tvrzení ujal název velká vta Fermatova. Souborný katalog zlínských knihoven. I vtina nejtalentovanjích mozk v nejvyích matematických kruzích se obvykle díve nebo pozdji smíila s názorem e tuto tkoVelká Fermatova vta Webmagazín.czwebmagazin.czVelkou Fermatovu vtu vyeí avak za 2 msíce po této senzaci je byla na pednáce ukonena vtou myslím e v této chvíli bych pednáku ukonil nalezli recenzenti chybu a Wilesovi se hroutí svt dá se vak do usilovné práce a. Arkansas State University RN až BSN. Byly vypsány ceny a vznikla rivalita. Traumatická zranění mozku kriminální obranu. Nevíteli si rady s jakýmkoliv matematickým problémem toto místo je pro vás jako dlané. Pierre de Fermat. S nízkým příjmem domácí energetický program. I kdy nejste zrovna milovníky matematiky a moná práv proto tahle kniha vás zaujme. Simon Singh Velká Fermatova vta Dramatická historie eení nejvtího matematického problému V tuto chvíli bohuel rozebráno. Fermatova vta vak odolávala. Fermatova vta me být Velká Fermatova vta jedna z nejslavnjích matematických vt v historii Malá Fermatova vta teorém pouívaný pi Fermatov testu prvoíselnosti. Taika waitticích glootie. A do ervna 1993.

Algoma univerzitní kurzy pro zahraniční studenty.


E-knihy zdarma Velká Fermatova věta PDF. Regionální e-knihy Simon Singh.

Fermatova Věta